Obszar działalności
Woda w Izraelu! - Jak Problem Stał się Szansą!
Woda – odzysk  w przemyśle
Sektor wodny w Izraelu to zbiorcza nazwa dla produkcji, przesyłu i magazynowania wody. Roczna ilość opadów jest niewielka i nie odpowiada potrzebom ludności. Ponadto duża część obszaru Izraela znajduje się na terenach pustynnych gdzie występują problemy z jej niedoborem. Wody pochodzące z rzek są bardzo nieliczne i znajdują się między sąsiednimi krajami, które borykają się podobnymi problemami. Przez lata źródła wody były również zarzewiem  konfliktów geopolitycznych między Izraelem, a krajami sąsiednimi. Zasadnicza część porozumienia pokojowego z Egiptem i Jordanią dotyczy uregulowania kwestii dostępu do wody.

Od momentu powstania Państwa Izrael, niedobór wody i zarządzanie szeroko rozumianym  sektorem wodnym, przez jej produkcję i odzysk zajmuje czołowe miejsce w strategii rozwoju kraju. Głównymi obszarami, którymi należało się zająć, były: rozwój nowych i dodatkowych źródeł jej pozyskania, transport i  jej przesył dla rolnictwa, oczyszczanie ścieków, odsalanie oraz zarządzanie gospodarką wodną jako całością. Kwestia uprawnień do zarządzania sektorem wodnym została uregulowana przez organ rządowy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Ochrony Środowiska, a firmą Mekorot, która produkuje i przesyła 65% krajowej produkcji wody, oraz Tahal - Israel Water Planning, która dostarcza rozwiązania inżynieryjne dla projektów wodnych w tym dostaw wody pitnej dla całego kraju oraz systemy oczyszczania ścieków (Izrael i Singapur należą do światowych liderów w procesie ponownego wykorzystania ścieków w rolnictwie). Obecnie połowa wody zużywanej w Izraelu pochodzi z procesu odsalania i w rzeczywistości Izrael nie cierpi z powodu niedoborów wody, jak w przeszłości co pozwala mu zachować bezpieczeństwo strategiczne pod tym względem. W ostatnich latach, po rozwiązaniach ustawodawczych Izrael jest przygotowany do eksportowania swojej wiedzy z zakresu zarządzania gospodarką wodną.

Paradoksalnie Polska może stanąć przed takim samym problemem niedoboru wody, zważywszy iż zasoby tego dobra są na poziomie zasobów Egiptu czy Syrii, a sposób retencji czy odzysku wody do celów przemysłowych, bytowych jak i konsumpcyjnych jest mało efektywny lub w ogóle nie istnieje. Ponadto rozwiązania technologiczne nie przystają do wymogów dnia dzisiejszego (około 40% sieci wodnych przesyłowych jest wykonane z żeliwa oraz rur azbestowych).

Z racji iż zasoby wodne kurczą się w przerażającym tempie z powodu zmian klimatycznych staniemy jako kraj, a i świat przed problem,
          
            czy woda jest naszym wspólnym dobrem czy będzie w przyszłości towarem, czy może już nim jest?

Takie przypadki już występują w Australii, a w USA pojawiły się, instrumenty finansowe umożliwiające finansowanie zakupów opcji na wodę
Analizując stan faktyczny, jestem przekonany, iż nasze
Forum może być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń i jako organizacja o ogromnym potencjale jesteśmy gotowi do pełnego wsparcia merytorycznego i instytucjonalnego wszelkich projektów traktujących przedmiotowe zagadnienie jako ważkie i priorytetowe.
Obszar działalności
Woda - Odzysk w przemyśle
Współtworzymy rozwiązania i wydajne instalacje odzysku wody dla wielu branż przemysłu i gospodarki opartych na doświadczeniach krajowych jak i zagranicznych. Oferujemy indywidualne i kompleksowe rozwiązania odzysku wody dla konkretnej infrastruktury technicznej, dzięki którym możliwe jest ponowne wykorzystywanie wody poprocesowej. To znacząco ogranicza ilość generowanych ścieków i zmniejsza koszty działalności.

Nasza współpraca z podmiotami i jednostkami naukowymi gdzie ich ponad kilkudziesięcioletnie letnie doświadczenie w branży oczyszczania wody technologicznej jest gwarancją najwyższej sprawności instalacji odzysku wody. Dzięki technologicznej wiedzy i wieloletniej praktyce oferujemy nowoczesne rozwiązania dla hoteli, uzdrowisk, zakładów przyrodoleczniczych, zakładów przemysłowych - także dla branży spożywczej.  

Dzięki zastosowanej technologii odzyskujemy nawet 95% czystej wody z wód poprocesowych  po filtrach żwirowo piaskowych. Nasze instalacje znacząco ograniczają ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni lub środowiska. Inspirowani naturą, dostarczamy najefektywniejsze technologie odzyskiwania wody po to aby tworzyć świat, który dba o każdą jej kroplę.

Technologia

W naszych urządzeniach stosujemy zaawansowane, najnowsze technologie, które są oparte głównie na separacji membranowej, tj. mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozie. Mamy w ofercie również zaawansowane systemy wysokowydajnych membran specjalnego przeznaczenia, które wykorzystywane są w instalacjach pracujących w szczególnie trudnych warunkach, związanych z wysokimi temperaturami, ciśnieniem i agresywnymi chemicznie substancjami.

Hybrydowy Reaktor Membranowy (HRM) – to urządzenie, którego zadaniem jest przygotowanie oczyszczanej wody do separacji membranowej. Jest to nasza autorska technologia rozwiązująca wiele problemów związanych z wysokimi wskaźnikami bio-chemicznymi, fizyko-chemicznymi, mętnością oraz zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ten automatyczny moduł instalacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, z powodzeniem zastępuje biologiczną oczyszczalnię, jednocześnie gwarantując doskonałe rezultaty odzysku wody.

Nasze stacje odzysku wody służą skutecznemu usuwaniu zanieczyszczeń z wody lub innych cieczy procesowych, pozwalając na ich ponowne wykorzystanie. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, nasi klienci realizują koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. W ten sposób koncentrujemy się na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, ograniczamy negatywne oddziaływanie na środowisko.  


Dlaczego nasza Technologia?

Systemy odzysku wody  optymalizują koszty eksploatacji zakładów przemysłowych. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, koszty te mogą zostać obniżone nawet o 85% w zakresie gospodarki wodnej i energii cieplnej związanej z jej używaniem.

Każdy etap procesu projektowania systemów  poprzedzamy szczegółową analizą efektów oczyszczania w warunkach laboratoryjnych oraz analizami fizyko-chemicznymi i biochemicznymi, wykonywanymi przez akredytowane laboratorium.

Urządzania są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają dodatkowej obsługi. Prawidłowe funkcjonowanie stacji  nadzorujemy zdalnie, a także dzięki mobilnym, doświadczonym zespołom serwisowym. Sprawiamy, że nasi partnerzy, dzięki naszym  wdrożeniom  zyskują pozytywny wizerunek podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie. Minimalizujemy zużycie środków chemicznych do uzdatniania wody, a także wdrażamy strategię „Zero Waste”, która polega na maksymalnej redukcji wytwarzania odpadów, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Partnerzy merytoryczni

Współpracujemy z globalnymi dostawcami rozwiązań w tym obszarze w zakresie wdrażania skutecznych rozwiązań dla przemysłu, pomagających zabezpieczać zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń oraz w znaczący sposób zmniejszyć koszty.Korzystamy z wiedzy i zasobów środowisk naukowych, m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu.  
NASI PARTNERZY
Obszar działalności
Woda w Izraelu! - Jak Problem Stał
się Szansą!
Woda – odzysk  w przemyśle
Sektor wodny w Izraelu to zbiorcza nazwa dla produkcji, przesyłu i magazynowania wody. Roczna ilość opadów jest niewielka i nie odpowiada potrzebom ludności. Ponadto duża część obszaru Izraela znajduje się na terenach pustynnych gdzie występują problemy z jej niedoborem. Wody pochodzące z rzek są bardzo nieliczne i znajdują się między sąsiednimi krajami, które borykają się podobnymi problemami. Przez lata źródła wody były również zarzewiem  konfliktów geopolitycznych między Izraelem, a krajami sąsiednimi. Zasadnicza część porozumienia pokojowego z Egiptem i Jordanią dotyczy uregulowania kwestii dostępu do wody.

Od momentu powstania Państwa Izrael, niedobór wody i zarządzanie szeroko rozumianym  sektorem wodnym, przez jej produkcję i odzysk zajmuje czołowe miejsce w strategii rozwoju kraju. Głównymi obszarami, którymi należało się zająć, były: rozwój nowych i dodatkowych źródeł jej pozyskania, transport i  jej przesył dla rolnictwa, oczyszczanie ścieków, odsalanie oraz zarządzanie gospodarką wodną jako całością. Kwestia uprawnień do zarządzania sektorem wodnym została uregulowana przez organ rządowy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Ochrony Środowiska, a firmą Mekorot, która produkuje i przesyła 65% krajowej produkcji wody, oraz Tahal - Israel Water Planning, która dostarcza rozwiązania inżynieryjne dla projektów wodnych w tym dostaw wody pitnej dla całego kraju oraz systemy oczyszczania ścieków (Izrael i Singapur należą do światowych liderów w procesie ponownego wykorzystania ścieków w rolnictwie). Obecnie połowa wody zużywanej w Izraelu pochodzi z procesu odsalania i w rzeczywistości Izrael nie cierpi z powodu niedoborów wody, jak w przeszłości co pozwala mu zachować bezpieczeństwo strategiczne pod tym względem. W ostatnich latach, po rozwiązaniach ustawodawczych Izrael jest przygotowany do eksportowania swojej wiedzy z zakresu zarządzania gospodarką wodną.


Paradoksalnie Polska może stanąć przed takim samym problemem niedoboru wody, zważywszy iż zasoby tego dobra są na poziomie zasobów Egiptu czy Syrii, a sposób retencji czy odzysku wody do celów przemysłowych, bytowych jak i konsumpcyjnych jest mało efektywny lub w ogóle nie istnieje. Ponadto rozwiązania technologiczne nie przystają do wymogów dnia dzisiejszego (około 40% sieci wodnych przesyłowych jest wykonane z żeliwa oraz rur azbestowych).

Z racji iż zasoby wodne kurczą się w przerażającym tempie z powodu zmian klimatycznych staniemy jako kraj, a i świat przed problem,
          
            czy woda jest naszym wspólnym dobrem czy będzie w przyszłości towarem, czy może już nim jest?

Takie przypadki już występują w Australii, a w USA pojawiły się, instrumenty finansowe umożliwiające finansowanie zakupów opcji na wodę
Analizując stan faktyczny, jestem przekonany, iż nasze Forum może być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń i jako organizacja o ogromnym potencjale jesteśmy gotowi do pełnego wsparcia merytorycznego i instytucjonalnego wszelkich projektów traktujących przedmiotowe zagadnienie jako ważkie i priorytetowe.
Obszar działalności
Woda - Odzysk w przemyśle
Współtworzymy rozwiązania i wydajne instalacje odzysku wody dla wielu branż przemysłu i gospodarki opartych na doświadczeniach krajowych jak i zagranicznych. Oferujemy indywidualne i kompleksowe rozwiązania odzysku wody dla konkretnej infrastruktury technicznej, dzięki którym możliwe jest ponowne wykorzystywanie wody poprocesowej. To znacząco ogranicza ilość generowanych ścieków i zmniejsza koszty działalności.

Nasza współpraca z podmiotami i jednostkami naukowymi gdzie ich ponad kilkudziesięcioletnie letnie doświadczenie w branży oczyszczania wody technologicznej jest gwarancją najwyższej sprawności instalacji odzysku wody. Dzięki technologicznej wiedzy i wieloletniej praktyce oferujemy nowoczesne rozwiązania dla hoteli, uzdrowisk, zakładów przyrodoleczniczych, zakładów przemysłowych - także dla branży spożywczej.  

Dzięki zastosowanej technologii odzyskujemy nawet 95% czystej wody z wód poprocesowych  po filtrach żwirowo piaskowych. Nasze instalacje znacząco ograniczają ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni lub środowiska. Inspirowani naturą, dostarczamy najefektywniejsze technologie odzyskiwania wody po to aby tworzyć świat, który dba o każdą jej kroplę.

Technologia

W naszych urządzeniach stosujemy zaawansowane, najnowsze technologie, które są oparte głównie na separacji membranowej, tj. mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozie. Mamy w ofercie również zaawansowane systemy wysokowydajnych membran specjalnego przeznaczenia, które wykorzystywane są w instalacjach pracujących w szczególnie trudnych warunkach, związanych z wysokimi temperaturami, ciśnieniem i agresywnymi chemicznie substancjami.

Hybrydowy Reaktor Membranowy (HRM) – to urządzenie, którego zadaniem jest przygotowanie oczyszczanej wody do separacji membranowej. Jest to nasza autorska technologia rozwiązująca wiele problemów związanych z wysokimi wskaźnikami bio-chemicznymi, fizyko-chemicznymi, mętnością oraz zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ten automatyczny moduł instalacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, z powodzeniem zastępuje biologiczną oczyszczalnię, jednocześnie gwarantując doskonałe rezultaty odzysku wody.

Nasze stacje odzysku wody służą skutecznemu usuwaniu zanieczyszczeń z wody lub innych cieczy procesowych, pozwalając na ich ponowne wykorzystanie. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, nasi klienci realizują koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. W ten sposób koncentrujemy się na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, ograniczamy negatywne oddziaływanie na środowisko.  Dlaczego nasza Technologia?

Systemy odzysku wody  optymalizują koszty eksploatacji zakładów przemysłowych. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, koszty te mogą zostać obniżone nawet o 85% w zakresie gospodarki wodnej i energii cieplnej związanej z jej używaniem.

Każdy etap procesu projektowania systemów  poprzedzamy szczegółową analizą efektów oczyszczania w warunkach laboratoryjnych oraz analizami fizyko-chemicznymi i biochemicznymi, wykonywanymi przez akredytowane laboratorium.

Urządzania są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają dodatkowej obsługi. Prawidłowe funkcjonowanie stacji  nadzorujemy zdalnie, a także dzięki mobilnym, doświadczonym zespołom serwisowym. Sprawiamy, że nasi partnerzy, dzięki naszym  wdrożeniom  zyskują pozytywny wizerunek podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie. Minimalizujemy zużycie środków chemicznych do uzdatniania wody, a także wdrażamy strategię „Zero Waste”, która polega na maksymalnej redukcji wytwarzania odpadów, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Partnerzy merytoryczni

Współpracujemy z globalnymi dostawcami rozwiązań w tym obszarze w zakresie wdrażania skutecznych rozwiązań dla przemysłu, pomagających zabezpieczać zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń oraz w znaczący sposób zmniejszyć koszty.Korzystamy z wiedzy i zasobów środowisk naukowych, m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu.  
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688