Obszar działalności
Energia Odnawialna - Energia Przyszłości
Dostosowując się do zmieniających się okoliczności i wymagań, ludzkość już kilkakrotnie zmieniała swoje źródła energii. Od drewna do XVIII wieku, przez węgiel podczas industrializacji, po ropę i gaz w XX wieku. Teraz pytanie brzmi, jak szybko możemy dokonać skoku w erę odnawialnych źródeł energii:
i na to pytania chce odpowiedzieć nasze Forum korzystając z doświadczenia jak i również wiedzy świata nauki i gospodarki, takich krajów jak Niemcy czy Izrael, gdyż rzeczą pewną jest fakt,
zmiany już nastąpiły i nie ma od nich odwrotu, a jak szybko tego dokonamy to zależy wyłącznie od nas samych i czy świadomość faktu iż jesteśmy cząstką świata – a nie jego centrum – jest dla nas zrozumiała!
W ramach zrównoważonego stylu życia ważnym czynnikiem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ celem jest zachowanie zasobów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, aby w dłuższej perspektywie utrzymać warunki życia na Ziemi.

Nie tylko w odniesieniu do ochrony klimatu i środowiska, przejście z kopalnych źródeł energii na odnawialne ich źródła jest właściwą i jedyną drogą. W związku ze zmniejszającymi się rezerwami paliw kopalnych oraz coraz bardziej złożonym i kosztownym wydobyciem tych zasobów (słowo kluczowe “fracking”), logicznym krokiem jest przejście na odnawialne źródła energii.

W przeciwieństwie do kopalnych źródeł energii, takich jak gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa, których zasoby są ograniczone i prowadzą do wysokiej emisji CO2, energie odnawialne opierają się na wykorzystaniu zasobów, które są odnawialne, a zatem praktycznie nieskończenie dostępne. W przeciwieństwie do wykorzystania energii jądrowej jako źródła energii, sposób produkcji energii zielonej nie generuje potencjalnego zagrożenia a w perspektywie czasu i nie tworzy problemu ze składowaniem i utylizacją jej odpadów. Energie odnawialne obejmują energię słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną i biomasę (z surowców odnawialnych) nie możemy tez pominąć energii wytwarzanej z wodoru w zależności od obszarów jej zastosowania.

Na całym świecie energie odnawialne pokrywają obecnie 16,7% końcowego zużycia energii i około 20% zużycia energii elektrycznej (źródło: Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU)). Coroczny “Renewables Global Status Report” zawiera informacje na ten temat. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zakłada, że do 2030 r. ponad 25% światowego zużycia energii pierwotnej może być pokryte przez energię odnawialną (źródło: BMU).

Wciąż młoda międzynarodowa organizacja IRENA (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej) wspiera ekspansję energii odnawialnej na skalę międzynarodową. Niemcy w Europie odgrywają pionierską rolę w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w odniesieniu do wycofania się z energii jądrowej, które nie zostało jeszcze zakończone w tej formie w żadnym innym kraju. Inne kraje, w których energie odnawialne mają coraz większy udział w produkcji energii to Chiny, USA czy Izrael.

Przyszłość jest odnawialna!

Jednym z wyzwań przyszłości będzie lepsza synchronizacja rozwoju energii odnawialnych z rozwojem sieci elektroenergetycznych. Inne ważne kwestie to na przykład dalszy rozwój technologii magazynowania energii, inteligentna kontrola i synchronizacja  zużycia energii elektrycznej i sieci elektrycznych jako całości oraz ogólna oszczędność energii i efektywność energetyczna oraz dalszy postęp w zakresie energooszczędnych remontów budynków.

Nikt nie musi obawiać się “zaciemnień” i luk w dostawach energii elektrycznej, podczas okresów bezwietrznych czy w okresie zmniejszonej emisji słonecznej, które krytycy wielokrotnie podnoszą jako argument przeciwko odnawialnym źródłom energii. Zdecentralizowane struktury i zróżnicowane, uzupełniające się formy wytwarzania energii elektrycznej będą w stanie zapewnić dostawy energii w przyszłości, nawet bez energii konwencjonalnej. W szczególności bioenergia i energia geotermalna są zdolne do obciążenia podstawowego (źródło: BMU).

Według badania przeprowadzonego w 2010 r. przez German Aerospace Center (DLR) na zlecenie Greenpeace i Europejskiej Rady Energetyki (EREC) możliwe jest nawet całkowite zaopatrzenie Europy w energię ze źródeł odnawialnych do 2050 r. i zwiększenie udziału energii odnawialnych na świecie do 80% do tego czasu.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma sens ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Oszczędzanie energii, izolowanie domów, kupowanie ekologicznej energii elektrycznej oraz korzystanie z transportu publicznego i elektromobilności to tylko kilka przykładów na to, jak każdy może przyczynić się do zrównoważonego zaopatrzenia w energię. Im szybciej konwencjonalne źródła energii staną się zbędne, tym lepiej dla klimatu, środowiska i społeczeństwa.
NASI PARTNERZY
Obszar działalności
Energia Odnawialna - Energia Przyszłości
Dostosowując się do zmieniających się okoliczności i wymagań, ludzkość już kilkakrotnie zmieniała swoje źródła energii. Od drewna do XVIII wieku, przez węgiel podczas industrializacji, po ropę i gaz w XX wieku. Teraz pytanie brzmi, jak szybko możemy dokonać skoku w erę odnawialnych źródeł energii:
i na to pytania chce odpowiedzieć nasze Forum korzystając z doświadczenia jak i również wiedzy świata nauki i gospodarki, takich krajów jak Niemcy czy Izrael, gdyż rzeczą pewną jest fakt,
zmiany już nastąpiły i nie ma od nich odwrotu, a jak szybko tego dokonamy to zależy wyłącznie od nas samych i czy świadomość faktu iż jesteśmy cząstką świata – a nie jego centrum – jest dla nas zrozumiała!
W ramach zrównoważonego stylu życia ważnym czynnikiem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ celem jest zachowanie zasobów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, aby w dłuższej perspektywie utrzymać warunki życia na Ziemi.

Nie tylko w odniesieniu do ochrony klimatu i środowiska, przejście z kopalnych źródeł energii na odnawialne ich źródła jest właściwą i jedyną drogą. W związku ze zmniejszającymi się rezerwami paliw kopalnych oraz coraz bardziej złożonym i kosztownym wydobyciem tych zasobów (słowo kluczowe “fracking”), logicznym krokiem jest przejście na odnawialne źródła energii.

W przeciwieństwie do kopalnych źródeł energii, takich jak gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa, których zasoby są ograniczone i prowadzą do wysokiej emisji CO2, energie odnawialne opierają się na wykorzystaniu zasobów, które są odnawialne, a zatem praktycznie nieskończenie dostępne. W przeciwieństwie do wykorzystania energii jądrowej jako źródła energii, sposób produkcji energii zielonej nie generuje potencjalnego zagrożenia a w perspektywie czasu i nie tworzy problemu ze składowaniem i utylizacją jej odpadów. Energie odnawialne obejmują energię słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną i biomasę (z surowców odnawialnych) nie możemy tez pominąć energii wytwarzanej z wodoru w zależności od obszarów jej zastosowania.

Na całym świecie energie odnawialne pokrywają obecnie 16,7% końcowego zużycia energii i około 20% zużycia energii elektrycznej (źródło: Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU)). Coroczny “Renewables Global Status Report” zawiera informacje na ten temat. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zakłada, że do 2030 r. ponad 25% światowego zużycia energii pierwotnej może być pokryte przez energię odnawialną (źródło: BMU).

Wciąż młoda międzynarodowa organizacja IRENA (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej) wspiera ekspansję energii odnawialnej na skalę międzynarodową. Niemcy w Europie odgrywają pionierską rolę w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w odniesieniu do wycofania się z energii jądrowej, które nie zostało jeszcze zakończone w tej formie w żadnym innym kraju. Inne kraje, w których energie odnawialne mają coraz większy udział w produkcji energii to Chiny, USA czy Izrael.
Przyszłość jest odnawialna!

Jednym z wyzwań przyszłości będzie lepsza synchronizacja rozwoju energii odnawialnych z rozwojem sieci elektroenergetycznych. Inne ważne kwestie to na przykład dalszy rozwój technologii magazynowania energii, inteligentna kontrola i synchronizacja  zużycia energii elektrycznej i sieci elektrycznych jako całości oraz ogólna oszczędność energii i efektywność energetyczna oraz dalszy postęp w zakresie energooszczędnych remontów budynków.

Nikt nie musi obawiać się “zaciemnień” i luk w dostawach energii elektrycznej, podczas okresów bezwietrznych czy w okresie zmniejszonej emisji słonecznej, które krytycy wielokrotnie podnoszą jako argument przeciwko odnawialnym źródłom energii. Zdecentralizowane struktury i zróżnicowane, uzupełniające się formy wytwarzania energii elektrycznej będą w stanie zapewnić dostawy energii w przyszłości, nawet bez energii konwencjonalnej. W szczególności bioenergia i energia geotermalna są zdolne do obciążenia podstawowego (źródło: BMU).

Według badania przeprowadzonego w 2010 r. przez German Aerospace Center (DLR) na zlecenie Greenpeace i Europejskiej Rady Energetyki (EREC) możliwe jest nawet całkowite zaopatrzenie Europy w energię ze źródeł odnawialnych do 2050 r. i zwiększenie udziału energii odnawialnych na świecie do 80% do tego czasu.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma sens ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Oszczędzanie energii, izolowanie domów, kupowanie ekologicznej energii elektrycznej oraz korzystanie z transportu publicznego i elektromobilności to tylko kilka przykładów na to, jak każdy może przyczynić się do zrównoważonego zaopatrzenia w energię. Im szybciej konwencjonalne źródła energii staną się zbędne, tym lepiej dla klimatu, środowiska i społeczeństwa.
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688