Obszar działalności
Cyberbezpieczeństwo
Polsko - Izraelskie Forum Technologii i Nauki jako pozarządowy podmiot naukowo-gospodarczy za swoją misję obrał zwiększenie świadomości społecznej jak i całego Państw na zagadnienia związane z obszarem cyberbezoieczeństwa jak i również z towarzszącymi mu zagrożeniami  i skutkami.

Główny cel to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych.

Forum ma na celu wdrażanie i tworzenie strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Raporty i analizy oraz ich konkluzje przygotowywane przez niezależnych ekspertów będą istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i sektora publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jako
Polsko – Izraelskie Forum Technologii i Nauki z samej genezy powstania ale i również z racji doświadczania, głównym partnerem merytorycznym jest strona izraelska i podmioty związane z tym kierunkiem technologicznym. Obszar technologii Cyberbezpieczeństwa w Izraelu, który jest ważną częścią branży technologicznej, obejmuje szeroki wachlarz firm zajmujących się opracowywaniem i rozwojem oprogramowania używanego w sektorze obronnym jak i również w innych obszarach gospodarki poprzez szerokorozumiany obszar transportu, bezpieczeństwa energetycznego czy ochronę zdrowia oraz inne media niezbędne do sprawnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Branża obejmuje firmy, które działają w niej od dłuższego czasu jako firmy niezależne, a także Startupy, które stały się centrami rozwoju największych na świecie podmiotów z tej branży. W Izraelu prowadzona jest również szeroka działalność prorozwojowa   polegająca na opracowywaniu ofensywnych narzędzi do walki w cyberprzestrzeni. Z racji iż oddział naszego Forum  mieści się w Izraelu a jego przedstawiciel przez długie lata współpracował na tym polu między innymi  z takim podmiotem jak  BRM, którego założycielami byli Nir Barkat, Eli Barkat, Yuval Rechbi i Omri Manna, a z biegiem lat stał się centrum kompetencyjnym, inwestując w takie firmy jak BackWeb i Check Point możemy mieć nieoceniany wkład w zwiększenie cybeświadomości na poziomie społecznym i instytucjonalnym.
W pierwszej dekadzie XXI wieku szeroko zakrojone działania na tym polu rozpoczęły również czołowe firmy przemysłu obronnego w Izraelu - lotnictwo IAI-Israel, Rafael - Advanced Combat Systems, Elbit Systems (poprzez swoją spółkę zależną „Cyberbit”, która koordynuje działania Elbit Systems w zakresie cyberwywiadu i cyberobrony oraz przemysłu zbrojeniowego).

Główną siłę intelektualną dla cyberprzemysłu stanowią uniwersytety i uczelnie a na nich wydziały matematyki, informatyki, cybernetyki czy inżynierii oprogramowania  oraz jednostki technologiczne Israel Defence Forces (Siły Obronne Izraela) między innymi takie jak MMRAM, Unit 8200 i więcej, które permanentnie tworzą nowe rozwiązania związane z zabezpieczeniem cyfrowej  infrastruktury krytyczniej kraju i obszarów niezbędnych do sprawnego jego funkcjonowania – Cyberbezpieczeństwo.

Z racji swojego doświadczenia, podstaw merytorycznych i szerokich relacji nabytych poprzez lata współpracy z sektorem przemysłowym i publicznym pretendujemy jako
Forum  do miana centrum kompetencyjnego w tym obszarze.
NASI PARTNERZY
Obszar działalności
Cyberbezpieczeństwo
Polsko - Izraelskie Forum Technologii i Nauki jako pozarządowy podmiot naukowo-gospodarczy za swoją misję obrał zwiększenie świadomości społecznej jak i całego Państw na zagadnienia związane z obszarem cyberbezoieczeństwa jak i również z towarzszącymi mu zagrożeniami  i skutkami.

Główny cel to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych.

Forum ma na celu wdrażanie i tworzenie strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Raporty i analizy oraz ich konkluzje przygotowywane przez niezależnych ekspertów będą istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i sektora publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jako
Polsko – Izraelskie Forum Technologii i Nauki  z samej genezy powstania ale i również z racji doświadczania, głównym partnerem merytorycznym jest strona izraelska i podmioty związane z tym kierunkiem technologicznym. Obszar technologii Cyberbezpieczeństwa w Izraelu, który jest ważną częścią branży technologicznej, obejmuje szeroki wachlarz firm zajmujących się opracowywaniem i rozwojem oprogramowania używanego w sektorze obronnym jak i również w innych obszarach gospodarki poprzez szerokorozumiany obszar transportu, bezpieczeństwa energetycznego czy ochronę zdrowia oraz inne media niezbędne do sprawnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Branża obejmuje firmy, które działają w niej od dłuższego czasu jako firmy niezależne, a także Startupy, które stały się centrami rozwoju największych na świecie podmiotów z tej branży. W Izraelu prowadzona jest również szeroka działalność prorozwojowa   polegająca na opracowywaniu ofensywnych narzędzi do walki w cyberprzestrzeni. Z racji iż oddział naszego Forum  mieści się w Izraelu a jego przedstawiciel przez długie lata współpracował na tym polu między innymi  z takim podmiotem jak  BRM, którego założycielami byli Nir Barkat, Eli Barkat, Yuval Rechbi i Omri Manna, a z biegiem lat stał się centrum kompetencyjnym, inwestując w takie firmy jak BackWeb i Check Point możemy mieć nieoceniany wkład w zwiększenie cybeświadomości na poziomie społecznym i instytucjonalnym.W pierwszej dekadzie XXI wieku szeroko zakrojone działania na tym polu rozpoczęły również czołowe firmy przemysłu obronnego w Izraelu - lotnictwo IAI-Israel, Rafael - Advanced Combat Systems, Elbit Systems (poprzez swoją spółkę zależną „Cyberbit”, która koordynuje działania Elbit Systems w zakresie cyberwywiadu i cyberobrony oraz przemysłu zbrojeniowego).

Główną siłę intelektualną dla cyberprzemysłu stanowią uniwersytety i uczelnie a na nich wydziały matematyki, informatyki, cybernetyki czy inżynierii oprogramowania  oraz jednostki technologiczne Israel Defence Forces (Siły Obronne Izraela) między innymi takie jak MMRAM, Unit 8200 i więcej, które permanentnie tworzą nowe rozwiązania związane z zabezpieczeniem cyfrowej  infrastruktury krytyczniej kraju i obszarów niezbędnych do sprawnego jego funkcjonowania – Cyberbezpieczeństwo.

Z racji swojego doświadczenia, podstaw merytorycznych i szerokich relacji nabytych poprzez lata współpracy z sektorem przemysłowym i publicznym pretendujemy jako
Forum  do miana centrum kompetencyjnego w tym obszarze.
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688