Obszar działalności
Ochrona Środowiska - Teledetekcja Lotnicza i Satelitarna
Wraz z rozwojem nowych technologii teledetekcyjnych w obszarze ochrony środowiska jak i wyzwań w innych dziedzinach  gospodarki wychodzimy naprzeciw tym potrzebom wykorzystując nasze doświadczenie i kompetencje. Techniki lotnicze i satelitarne to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach sektor gospodarki. W wielu krajach powstają ośrodki naukowo-badawcze oraz komercyjne zajmujące się badaniem kosmosu i teledetekcją (budowa nano-satelitów, mikro-satelitów, sensorów teledetekcyjnych, górnictwo kosmiczne itp). Zgodnie z prognozami w najbliższych latach tzw. obserwacje Ziemi (Earth Observing) metodami satelitarnymi staną się największym segmentem rynku Space, przez co zwiększy się zapotrzebowanie na analizy związane z badaniem wpływu zmian klimatu, zjawisk pogodowych, katastrof naturalnych, jak i urbanizacji.  
Obok dynamicznie rozwijającego się sektora kosmicznego również gwałtownie od lat rozwija się sektor lotniczy, a szczególne w pułapie niskopułapowym (drony). Jednym z zastosowań zarówno sektora satelitarnego, jak i lotniczego jest teledetekcja. Teledetekcja jako zdalne (bezkontaktowe) pozyskiwanie danych przy pomocy różnych sensorów takich jak kamery i radary, rejestrujących  w różnych zakresach spektralnych (promieniowanie widzialne, podczerwień, mikrofale itp.), z różną rozdzielczością spektralną (wielo-spektralne, hiper-spektralne) również stanowi silny kierunek rozwoju w najbliższych latach, a szczególnie teledetekcja hiperspektralna.

Do tej pory, do badania właściwości spektralnych obiektów korzystano z optycznych obrazów wielospektralnych (rejestracja kilku lub kilkunastu kanałów spektralnych).

W ostatniej dekadzie rynku związanym z analizą obrazową, pojawiły się wysokospecjalizowane kamery hiperspektralne, które dają możliwości pozyskania informacji spektralnej w kilkuset kanałach jednocześnie. Tradycyjne obrazy wielospektralne rejestrują 4-20 kanałów spektralnych, zaś hiperspektralne są pozyskiwane dla więcej niż 20 kanałów (do powyżej 400) w bardzo wąskich zakresach spektralnych (rys.1). Pozwala to na identyfikację obiektów z większym prawdopodobieństwem niż na obrazach wielospektralnych. Teledetekcja hiperspektralna dostarcza danych oraz po odpowiedniej obróbce – narzędzi do zastosowania w analizach środowiska. Za pomocą sensorów lotniczych i satelitarnych można rejestrować promieniowanie elektromagnetyczne. Do badania roślinności wykorzystywany jest zakres 400-2500 nm. Charakterystyki spektralne roślin odzwierciedlają stan fizjologiczny, budowę anatomiczną i morfologiczną gatunków np. zawartość barwników fotosyntetycznie czynnych, wody, nutrientów, celulozy czy stan struktur komórkowych.

Z kolei na podstawie szaty roślinnej można określać stan środowiska. Dzięki mnogości kanałów spektralnych zarejestrowanych w wielu wąskich zakresach promieniowania, obrazy hiperspektralne przyczyniają się do wsparcia tradycyjnego kartowania roślinności przez półautomatyczne metody klasyfikacji zbiorowisk roślinnych.

Ważnym aspektem technologii jest umiejętność zbudowania unikatowej bazy danych typu
Big Data oraz opracowanie autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych i hiperspektralnych, które będą identyfikowały poszczególne obiekty i składowe tych obiektów.

Dzięki tej technologii zdecydowanie zwiększyły się możliwości analiz środowiskowych takich jak:
monitoring zanieczyszczeń gleb i wód
monitoring kondycji roślin
monitoring zniszczeń w uprawach i infrastrukturze w następstwie powodzi i katastrof
analizy drzewostanu, mapy stanu roślinności
identyfikacja wszelkich innych zmian właściwości powierzchni ziemi, obiektów antropogenicznych itp.
rozpoznawanie upraw metodami zdalnymi
rozwiązania Smart City
W swych działaniach współpracujmy z jednostkami naukowymi renomowanych polskich uczelni i zagranicznych.  
Obrazy wielo a hiperspektralne
Dane wielospektralne
Zasięg spektralny 4-20 kanałów
Krzywa spektralna
Dane hiperspektralne
Zasięg spektralny 20-500 kanałów
Rys. Obrazy wielospektralne a hiperspektralne (Głowienka, 2014)
NASI PARTNERZY
Obszar działalności
Ochrona Środowiska - Teledetekcja
Lotnicza i Satelitarna
Wraz z rozwojem nowych technologii teledetekcyjnych w obszarze ochrony środowiska jak i wyzwań w innych dziedzinach  gospodarki wychodzimy naprzeciw tym potrzebom wykorzystując nasze doświadczenie i kompetencje. Techniki lotnicze i satelitarne to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach sektor gospodarki. W wielu krajach powstają ośrodki naukowo-badawcze oraz komercyjne zajmujące się badaniem kosmosu i teledetekcją (budowa nano-satelitów, mikro-satelitów, sensorów teledetekcyjnych, górnictwo kosmiczne itp). Zgodnie z prognozami w najbliższych latach tzw. obserwacje Ziemi (Earth Observing) metodami satelitarnymi staną się największym segmentem rynku Space, przez co zwiększy się zapotrzebowanie na analizy związane z badaniem wpływu zmian klimatu, zjawisk pogodowych, katastrof naturalnych, jak i urbanizacji.  

Obok dynamicznie rozwijającego się sektora kosmicznego również gwałtownie od lat rozwija się sektor lotniczy, a szczególne w pułapie niskopułapowym (drony). Jednym z zastosowań zarówno sektora satelitarnego, jak i lotniczego jest teledetekcja. Teledetekcja jako zdalne (bezkontaktowe) pozyskiwanie danych przy pomocy różnych sensorów takich jak kamery i radary, rejestrujących  w różnych zakresach spektralnych (promieniowanie widzialne, podczerwień, mikrofale itp.), z różną rozdzielczością spektralną (wielo-spektralne, hiper-spektralne) również stanowi silny kierunek rozwoju w najbliższych latach, a szczególnie teledetekcja hiperspektralna.

Do tej pory, do badania właściwości spektralnych obiektów korzystano z optycznych obrazów wielospektralnych (rejestracja kilku lub kilkunastu kanałów spektralnych).

W ostatniej dekadzie rynku związanym z analizą obrazową, pojawiły się wysokospecjalizowane kamery hiperspektralne, które dają możliwości pozyskania informacji spektralnej w kilkuset kanałach jednocześnie. Tradycyjne obrazy wielospektralne rejestrują 4-20 kanałów spektralnych, zaś hiperspektralne są pozyskiwane dla więcej niż 20 kanałów (do powyżej 400) w bardzo wąskich zakresach spektralnych (rys.1). Pozwala to na identyfikację obiektów z większym prawdopodobieństwem niż na obrazach wielospektralnych. Teledetekcja hiperspektralna dostarcza danych oraz po odpowiedniej obróbce – narzędzi do zastosowania w analizach środowiska. Za pomocą sensorów lotniczych i satelitarnych można rejestrować promieniowanie elektromagnetyczne. Do badania roślinności wykorzystywany jest zakres 400-2500 nm. Charakterystyki spektralne roślin odzwierciedlają stan fizjologiczny, budowę anatomiczną i morfologiczną gatunków np. zawartość barwników fotosyntetycznie czynnych, wody, nutrientów, celulozy czy stan struktur komórkowych.

Z kolei na podstawie szaty roślinnej można określać stan środowiska. Dzięki mnogości kanałów spektralnych zarejestrowanych w wielu wąskich zakresach promieniowania, obrazy hiperspektralne przyczyniają się do wsparcia tradycyjnego kartowania roślinności przez półautomatyczne metody klasyfikacji zbiorowisk roślinnych.

Ważnym aspektem technologii jest umiejętność zbudowania unikatowej bazy danych typu
Big Data oraz opracowanie autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych i hiperspektralnych, które będą identyfikowały poszczególne obiekty i składowe tych obiektów.

Dzięki tej technologii zdecydowanie zwiększyły się możliwości analiz środowiskowych takich jak:
monitoring zanieczyszczeń gleb i wód
monitoring kondycji roślin
monitoring zniszczeń w uprawach i infrastrukturze w następstwie powodzi i katastrof
analizy drzewostanu, mapy stanu roślinności
identyfikacja wszelkich innych zmian właściwości powierzchni ziemi, obiektów antropogenicznych itp.
rozpoznawanie upraw metodami zdalnymi
rozwiązania Smart City
Obrazy wielo a hiperspektralne
Dane wielospektralne
Dane hiperspektralne
Zasięg spektralny 4-20 kanałów
Zasięg spektralny 20-500 kanałów
Krzywa spektralna
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688