08 luty 2021
Zaproszenie do współpracy
Wyzwania jakie stoją przed naszą cywilizacją jaki i również dbałość o następne pokolenia, była motorem powstania naszego Forum. Poruszane w nim obszary są fundamentem funkcjonowania jak i dalszego rozwoju naszej cywilizacji. Na kanwie tych wyzwań jak i doświadczeń osób, które były zaangażowane w jego powstanie a  są wysokiej klasy  specjalistami w poszczególnych dziedzinach stworzyliśmy Think Tank którego celem będzie rozwiązywanie  problemów w poszczególnych dziedzinach , który będzie  ciałem doradczym a zarazem opiniotwórczym we wszystkich ważkich tematach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jako całości . Jak sama nazwa naszego przedsięwzięcia wskazuje –  Forum -  chcemy aby było ono miejscem wymiany myśli i idei – Agorą nowoczesnego postrzegania rzeczywistości i wartości a zarazem miejscem kreacji nowych rozwiązań w obszarach ekologii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa cyfrowego, zrównoważonego rozwoju energetycznego czy gospodarki obiegu zamkniętego. Jesteśmy przekonani, iż wszelkie wyzwania jakie stoją przed współczesnym światem i społeczeństwem  nie możemy traktować jak niezależne byty, ale jako zbiór wzajemnie przenikających się zależności. Dlatego nasze Forum traktuje w nim poruszane obszary w sposób holistyczny wiedząc, iż jedynie takie podejścia może dać stabilizacje i zrównoważony rozwój.
Zapraszamy wszystkich do współpracy, oraz do dzielenia się swoimi przemyśleniami jak i pomysłami, które mogą wzbogacić nas wszystkich. Jesteśmy przekonani  że tylko współpraca i wzajemne zaufanie, budują pozytywne nastawienie i rozwój społeczeństwa w pożądanym kierunku o skrystalizowanych wartościach.
„ Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”  - Albert Einstein
Niech te słowa będą dla nas kierunkowskazem i światłem, które zaprowadzi nas do wybranego przez siebie portu.
Marek Kobiec
Poprzez wieloletnie  piastowanie odpowiedzialnych  stanowisk  w wielu  instytucjach  publicznych czy  gospodarczych z sukcesem wdrażałem swoje motto:
W mojej opinii  relacje gospodarcze odbywają się między ludźmi, a następnie między instytucjami gospodarczymi  czy organizacjami. W ostatnich latach pracowałem nad kooperacją  podmiotów z Izraela i Polski wspólnie ze swoim
Partnerem, który jest również założycielem tego Forum, poprzez zarządzanie projektami z różnych obszarów technologicznych, asymilując strategię z elastycznością umysłową i kreatywnością.

W przeszłości  jako
Burmistrz  i przedstawiciel sektora publicznego, działałem na polach integracji, promocji i rozwoju projektów innowacyjnych oraz z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zarządzanie złożoną infrastrukturą, analiza strategii rozwoju, radzenie sobie z ograniczeniami i kryzysami – to jest ten element, który ukształtował modus operandi postępowania  i potwierdził, iż siła drzemie we współdziałaniu,  zespole i wzajemnych relacjach.
Doświadczenie w zarządzaniu, współpraca z ministerstwami, agencjami bezpieczeństwa, wojskiem i samorządem stało się Istotnym składnikiem w którym  kapitał ludzki jest fundamentem sukcesu.

Jesteśmy przekonani jako założyciele
Forum, iż będzie ono elementem opiniotwórczym dla wielu organizacji które potrzebują wsparcia w różnych obszarach technologicznych, a które są w obszarze zainteresowania naszego Forum zarówno dla podmiotów z Izraela czy Polski jak i innych partnerów zagranicznych.
„zaangażowanie i łączenie ludzi, robienie tego co kochasz, jest Twoim  sukcesem„  
Chen Filipowicz
Roy Roznek
NASI PARTNERZY
© 2021 www.polishisraeliforum.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z nami:
Forum Founder:

Mr. Marek Kobiec
54/56/20 H.Sienkiewicza Street
50349 Wroclaw,
Poland
mobile phone : +48 531 260 600
Forum Founder:

Mr. Chen Filipowicz
402 Nof Harim Street
9083600 Har Adar,  
Israel
mobile phone: +972 50 533 8688